Camperpark 

       Campers only tot 8 meter 50 minder dan 4 ton ( geen trek caravan of tenten )     Campers only

Met de camper op de camperparking

    een plaats van 5 meter op 9 meter op asfalt

1 camper, 2 personen , 6 ampère stroom 

Vanaf  voor de datums, zie tabel

20 per nacht  in laagseizoen

24 per nacht in midden seizoen

28 per nacht in hoogseizoen

extra's

€ bijkomende persoon € 2 per nacht 


Reserveren via www.camperparkpoldervallei.be 

                                                                                                                                                 

Indien de camperparking volzet

welkom op de camping ( 150 meter verder rijden )

wij beschikken over een 80 tal gewone kampeerplaatsen op de camping 

         - 35 tal verharde kamperplaatsen  

         - 40  tal gewone kampeerplaatsen 

Algemene voorwaarden camperparkpoldervallei

Klik voor meer info

Algemene voorwaarden                               

-       Vertrek voor 12 uur. Gratis verlening mogelijk als er 5 plaatsen vrij zijn tot 17 uur (aanvragen aan de automaat)

-       Vroeger aankomen ( voor 12 uur ) is mogelijk indien de plaats vrij is vanaf 9 uur.

-       Plaatsen zijn genummerd, sta op uw nummer ( zie reservatie ) 

-       Doorgang is enkel mogelijk als je op de witte stip staat + barcode tonen aan de paal voor of na de slagboom

-       Akkoord zijn met het huishoudelijk reglement

-       Mag gebruik maken van alle faciliteiten van camping Poldervallei 

maximale lengte 8 meter 50 MAXIMAAL 4 ton 


Huishoudelijk reglement

camperparkpoldervallei

klik voor meer info

 Het hierna volgend reglement van inwendige orde en huishoudelijk reglement is bindend voor alle verblijvers.

 Wijzigingen en aanvullingen kunnen steeds aangebracht worden  door de exploitanten, hun aangestelde  genot – of  concessiehouders.

 1.  Al wie in het kampeerautoterrein verblijft is gehouden zich naar dit reglement te gedragen.

 2.  Wij houden ons recht voor personen of groepen te weigeren, zonder opgave van redenen.

 3.  Op het  is er een verbod op hoofdverblijfplaats en domicilie.

4.  Openingsuren – het kampeerautoterrein is 24 u op 24 u, alle dagen door het jaar toegankelijk  

- de bureau van camping Poldervallei, info en / of technische  bijstand 9.30 – 11.30, 13.30 – 16.00, 17.00 – 18.00 en op afspraak.

                   - Altijd gesloten van 12.00 tot 13.00. Jaarlijks verlof december en januari.

 5.  Op de kampeerplaats die je gekozen heb, kan je overnachten met één kampeerauto met een maximale lengte van 8 meter 50 en breedte van 2.5 meter en maximaal 4 ton. Bijzettentjes, party tenten en windzeilen zijn verboden.

Geen enkel los voorwerp mag tijdens afwezigheid van de huurders op de parking worden achtergelaten. 

 6.  Beperkte snelheid  maximum 10 km per uur, ook voor fietsen.  Op de toegangswegen mogen geen voertuigen geparkeerd worden dit om altijd vrije doorgang te kunnen verlenen aan hulpdiensten, brandweer…

 7.  Stilte tussen 22u30 en 8 uur. Het laten spelen van radio’s, platendraaiers en andere geluidstoestellen mag niemand

storen. Tussen 12 en 14u wordt de geluidslast tot een minimum beperkt. Er geldt een verplichting om de openbare orde en goede zeden te respecteren. 

 8. Gevaarlijke dieren worden op het terrein niet toegelaten.

Honden en andere huisdieren kunnen altijd de toegang tot kampeerautoterrein ontzegd worden.

Honden en andere huisdieren moeten aan de leiband  worden gehouden. Uitwerpselen dienen altijd en overal opgeraapt te worden, op eigen parking, op de parking van de buren, en ook als het voorvalt langs de wegen, in de groene zone vooraan het kampeerautoterrein, als ook de weg door de camping naar de zee enz. …, om reukhinder en andere ongemakken te vermijden.

Het gezondheidscertificaat van de dieren en het vaccinatiebewijs tegen razernij moet op aanvraag van de directie voorgelegd worden.

9.  In de verblijven mogen geen activiteiten plaatsgrijpen of goederen worden opgeslagen die het gevaar voor brand kunnen veroorzaken of vergroten. Er mogen geen open vuren gemaakt worden: zie veldwetboek.

Vuurwerk opslaan en ontsteken is ook verboden op het kampeerautoterrein.

Het is verboden op het kampeerautoterrein enige handel of drankslijterij uit te baten.

Wapenbezit op het terrein is verboden, alsook kansspelen.

Vliegers op het terrein  mogen niet opgelaten worden .

Spelen met water en waterpistolen zijn verboden.

Balspelen tussen de kampeerauto’s zijn ten strengste verboden. 

10.  Het afval of vuilnis moet in de daartoe bestemde vuilnisbaken of containers te werpen achteraan het kampeerautoterrein. Het vuil moet juist gesorteerd worden en in de juiste containers of vuilbaken gedeponeerd worden. Het afvalwater en het chemische toilet loos je op de daartoe bestemde plaats achteraan op de kampeerautoterrein, laat deze proper achter.

11.  Het kampeerautoterrein kan worden (is) uitgerust met zicht- en onzichtbare camera’s, deze beelden worden enkel gebruikt om misdaden te voorkomen en/of te bestrijden.

12. Alle wijzigingen welke aan het huishoudelijk reglement door de exploitant worden aangebracht en is voor het kampeerautoterrein van toepassing door het enkel feit van bekendmaking er van.

 Wij wensen u een prettig en zonnig verblijf  op de camperparking poldervallei 

Betalings- en reservatie  voorwaarden camperparkpoldervallei

klik voor meer info

Betalings- en reservatie voorwaarden

 -       Reserveren enkel ter plaatse of via de website www.camperparkpoldervallei.be 

-       Maximaal 90 dagen voor het geplande verblijf 

-       Een reservatie is pas bindend na betaling

-       Bij vroegtijdig vertrek geen terugbetaling, contacteer de receptie voor eventuele oplossing 

-       Een annulatie melden via info@camperparkpoldervallei.be of bureau 

-       Een verblijf kan ten laatste 7 nachten voor de aankomstdatum worden geannuleerd. 

        Het betaald bedrag wordt overgemaakt via overschrijving, min de annulatiekosten.

        Annulatiekosten zijn 4% van het totaal betaald bedrag met een minimum van €4.

        Het bedrag wordt ten laatste 28 dagen na de annulatie terug gestort..

-       Minder dan 7 nachten voor aankomst is er geen terugbetaling